Overzicht van tarieven voor leerlingen tot 21 jaar, cursusjaar 2021-2022
Lesduur wekelijks 30 minuten 45 minuten 60 minuten
Individueel onderwijs € 22,75 € 34,15 € 45,50
Groepsles / 2 leerlingen € 14,80 € 22,20 € 29,60
Groepsles / 3 leerlingen € 10,95 € 16,40 € 21,85
Talentklas-individueel € 30,80 € 41,00
Talentklas - Groep (theorie/solfège/etc.) € 17,00
Lesduur 2-wekelijks 30 minuten 45 minuten 60 minuten
Individueel onderwijs € 24,35 € 36,55 € 48,70
Groepsles / 2 leerlingen € 15,85 € 23,80 € 31,70
Groepsles / 3 leerlingen € 11,70 € 17,55 € 23,40
Overzicht van tarieven voor leerlingen vanaf 21 jaar, cursusjaar 2021-2022
Lesduur wekelijks 30 minuten 45 minuten 60 minuten
Individueel onderwijs € 27,55 € 41,35 € 55,10
Groepsles / 2 leerlingen € 17,95 € 26,90 € 35,85
Groepsles / 3 leerlingen € 13,25 € 19,85 € 26,45
Lesduur 2-wekelijks 30 minuten 45 minuten 60 minuten
Individueel onderwijs € 29,50 € 44,25 € 59,00
Groepsles / 2 leerlingen € 19,20 € 28,80 € 38,35
Groepsles / 3 leerlingen € 14,20 € 21,25 € 28,35

Vermelde prijzen zijn incl. 21% btw

Berekening

Het totale bedrag aan lesgeld per cursusjaar wordt berekend op basis van het aantal in het cursusjaar te volgen lessen. Aantal lessen x lesprijs = Totaal bedrag jaarlijks lesgeld.

Betalingsvormen
Voor de reguliere lessen zijn er twee vormen van betaling mogelijk:

Een eenmalige jaarlijkse betaling
In deze vorm wordt het totale bedrag aan lesgeld voor het gehele cursusjaar in één keer betaald. Betaling geschiedt vóór aanvang van de lessen.
Bij deze betalingsvorm wordt, bij aanvang van de lessen vóór 31 december 2021, over het gehele bedrag 5% korting berekend.
De inschrijving is bindend voor het gehele cursusjaar (in geval van opzegging van de lessen tijdens het cursusjaar kan alleen bij hoge uitzondering restitutie worden verleend; zie algemene voorwaarden).

Een betaling in termijnen
In deze vorm wordt het totale bedrag aan lesgeld tijdens het cursusjaar betaald in vier termijnen van een kwartaal.
Bij beëindiging van de lessen tijdens het cursusjaar geldt een opzegtermijn van twee maanden.
De betalingstermijnen van cursusjaar 2021 – 2022 zijn:
1 augustus / 1 oktober / 1 januari / 1 april.

Kortingsregelingen
Over het lesgeld wordt 5% korting berekend wanneer:

  1. Er gekozen wordt voor een eenmalige jaarlijkse betaling, vóór 31 december 2021. (zie boven)
  2. Er meerdere leden uit hetzelfde gezin reguliere lessen volgen. Er geldt dan een gezinskorting van 5% over het lesgeld van de laatst ingeschrevene(n). Deze regeling geldt in combinatie met andere kortingen.