Dispokinese: een bewegingsleer voor musici

L’escola stelt zich ten doel dat een leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen als gitarist. Daarbij hoort dat we willen voorkomen dat er fysieke of mentale klachten kunnen ontstaan door een verkeerde speelhouding, technische ontwikkeling of omgang met de muziek.

Bij goed muziekonderwijs hoort ook het voorkomen van problemen of klachten op het gebied van houding en beweging. En zo deze er bij aanvang al zijn, is het fijn als ze kunnen worden verholpen.
Bij L’escola zijn de kennis en ervaring in huis om hier erg veel mee te doen. Quirijn is gediplomeerd therapeutisch docent in de bewegingsleer dispokinese en heeft op dit gebied een zeer ruime ervaring in het gitaaronderwijs.
 
Los van het voorkomen en oplossen van problemen op dit gebied blijkt dat onze kennis vanuit de dispokinese ook een toegevoegde waarde heeft in de ontwikkeling van een goede speltechniek. Het creëert de mogelijkheid om op een gezonde manier erg goed te leren spelen!

Het begrip dispokinese wordt gevormd door de woorden ‘dispo’ en ‘kinese’. ‘Dispo’ is afgeleid van ‘dispositie’.
‘Gedisponeerd zijn‘ betekent ‘vrij beschikken over’. In dit verband over wat het tweede woord, kinese, inhoudt, namelijk beweging. Voor een musicus betekent dit: ‘het vrij beschikken over het vermogen om te musiceren’.

Naast de nodige aandacht die wij in de gitaarlessen geven aan houding en motoriek is het mogelijk om bij Quirijn lessen/oefentherapie te volgen in de dispokinse. Dit is met name bedoeld voor ver gevorderde amateurs, vakstudenten gitaar en professionele gitaristen die te maken hebben met klachten op het gebied van houding en (psycho)motoriek. 
 
Neem vrijblijvend contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.