Filosofie

Een van de kenmerken van goed gitaaronderwijs is de optimale aansluiting van het aanbod op de wensen en de mogelijkheden van de leerling, waarbij zowel diverse doelen op de korte termijn behaald kunnen worden, alsmede doelen op de lange termijn. Daarmee krijgt de leerling onderwijs dat desgewenst een langdurige studie en het bereiken van een hoog niveau mogelijk maakt.

Het goede uit het verleden trachten te behouden en af te stemmen op een samenleving die voortdurend in ontwikkeling is.

Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit en de diversiteit van het lesmateriaal, alsmede aan de kwaliteiten van de docent. Ook spelen de lesduur en de frequentie van de lessen, de lesruimte en diverse hulpmiddelen een rol van grote betekenis.
Onze school stelt zichzelf de eis op al deze punten voortdurend in ontwikkeling te blijven. Onze docenten zijn dagelijks bezig met de ontwikkeling van lesmateriaal, en van hun eigen didactische en methodische vaardigheden. Het resultaat van deze opdracht is terug te vinden in het hoge spelniveau van onze leerlingen en de constante open weg in hun technische, muzikale en persoonlijke ontwikkeling.
 
De filosofie van L’escola is voornamelijk gelegen in de wijze waarop wij als docenten willen omgaan met de leerlingen en de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden.
Voor ons is de leerling in de eerste plaats mens. Dit betekent dat we ons voortdurend bewust proberen te zijn van ieders karakter, achtergrond en belevingswereld. Goed onderwijs kan alleen bestaan vanuit oprechte betrokkenheid. Te weten wie de leerling is en hoe het met hem of haar gaat bij de aanvang van de les, vinden wij daarom erg belangrijk. Wij trachten ons onderwijs hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten. Daarom zijn alle lessen anders, afhankelijk van wie er op dat moment op de stoel van de leerling zit. Deze benadering maakt het mogelijk om passend maatwerk te leveren.