Kosten

Informatie over kosten regulier gitaaronderwijs

Het lesgeld voor het reguliere gitaaronderwijs wordt berekend op basis van de lesprijs en het aantal lessen dat in het cursusjaar gevolgd gaat worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het vakantierooster voor het Basisonderwijs Noord-Nederland.
• De frequentie van de lessen kan zijn: wekelijks, tweewekelijks of op afspraak met een strippenkaart.
• De duur van de lessen is 30 minuten, 45 minuten of 60 minuten.

Inschrijving

Met de lessen kan op ieder moment gedurende het cursusjaar worden aangevangen. De inschrijving loopt vanaf de eerste les tot aan de zomervakantie. Dit bepaalt het aantal lessen dat gedurende het cursusjaar zal worden gevolgd. Bij de eerste inschrijving is (eenmalig) € 20,- inschrijfgeld verschuldigd.
Bij vervolg van de lessen in het daarop volgende cursusjaar dient opnieuw te worden ingeschreven. Hier zijn geen inschrijfkosten aan verbonden.

Betalingsvormen

Voor de reguliere lessen zijn er twee vormen van betaling mogelijk:

Een eenmalige jaarlijkse betaling
In deze vorm wordt het totale bedrag aan lesgeld voor het gehele cursusjaar in één keer betaald. Betaling geschiedt vóór aanvang van de lessen.
Bij deze betalingsvorm wordt, bij aanvang van de lessen vóór 31 december 2018, over het gehele bedrag 5% korting berekend.
De inschrijving is bindend voor het gehele cursusjaar (in geval van opzegging van de lessen tijdens het cursusjaar kan alleen bij hoge uitzondering restitutie worden verleend; zie algemene voorwaarden).

Een betaling in termijnen
In deze vorm wordt het totale bedrag aan lesgeld tijdens het cursusjaar betaald in vier termijnen van een kwartaal.
Bij beëindiging van de lessen tijdens het cursusjaar geldt een opzegtermijn van twee maanden.
De betalingstermijnen van cursusjaar 2017 – 2018 zijn:
15 augustus / 1 oktober / 1 januari / 1 april.

Kortingsregelingen

Over het lesgeld wordt 5% korting berekend wanneer:

  1. Er gekozen wordt voor een eenmalige jaarlijkse betaling, vóór 31 december 2017. (zie boven)
  2. Er meerdere leden uit hetzelfde gezin reguliere lessen volgen. Er geldt dan een gezinskorting van 5% over het lesgeld van de laatst ingeschrevene(n). Deze regeling geldt niet voor het volgen van cursussen en niet in combinatie met andere kortingen.
Overzicht tarieven voor leerlingen tot 21 jaar, cursusjaar 2018-2019
Lesduur wekelijks 30 minuten 45 minuten 60 minuten
Individueel onderwijs € 21,00 € 31,50 € 42,00
Groepsles / 2 leerlingen € 13,65 € 20,50 € 27,30
Groepsles / 3 leerlingen € 10,10 € 15,15 € 20,20
Groepsles / 4 leerlingen €   8,00 € 12,00 € 16,00
Talentklas – Individueel € 28,40 € 37,80
Talentklas
Groepsles (Theorie / solfège /
Muziek-Cultuurgeschiedenis)
€ 12,20

 

Lesduur 2-wekelijks 30 minuten 45 minuten 60 minuten
Individueel onderwijs € 22,50 € 33,75 € 44,95
Groepsles / 2 leerlingen € 14,65 € 21,95 € 29,25
Groepsles / 3 leerlingen € 10,80 € 16,20 € 21,60
Groepsles / 4 leerlingen €   8,55 € 12,85 € 17,10
Overzicht tarieven voor leerlingen vanaf 21 jaar, cursusjaar 2018 – 2019
Lesduur wekelijks 30 minuten 45 minuten 60 minuten
Individueel onderwijs € 25,45 € 38,15 € 50,85
Groepsles / 2 leerlingen € 16,55 € 24,80 € 33,10
Groepsles / 3 leerlingen € 12,25 € 18,35 € 24,45
Groepsles / 4 leerlingen € 9,70 € 14,50 € 19,35

 

Lesduur 2-wekelijks 30 minuten 45 minuten 60 minuten
Individueel onderwijs € 27,25 € 40,85 € 54,45
Groepsles / 2 leerlingen € 17,75 € 26,60 € 35,40
Groepsles / 3 leerlingen € 13,10 € 19,65 € 26,15
Groepsles / 4 leerlingen € 10,40 € 15,55 € 20,70

Alle genoemde prijzen voor leerlingen vanaf 21 jaar zijn inclusief 21% b.t.w.

 

Combilessen

Bij het volgen van de Combilessen wordt een berekening gemaakt op basis van het aantal individuele lessen en het aantal groepslessen die tijdens het cursusjaar gevolgd gaan worden. Hierbij worden dus zowel de tarieven van de individuele lessen als die van de groepslessen gehanteerd.

Stichting Meedoen Zwolle

Voor hulp bij het kunnen betalen van ons gitaaronderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kan in bepaalde gevallen (huishoudens met een inkomen op of onder het sociale minimum) een beroep worden gedaan op Stichting Meedoen Zwolle. Klik hier voor meer informatie.