Info voor ouders

Deze pagina is bedoeld voor ouders, wiens kind gitaarlessen volgt

Hier onder staan een aantal adviezen die mogelijk zinvol kunnen zijn bij de begeleiding van uw kind.

 1. Maak het voor je kind mogelijk om goed te kunnen oefenen door het daar thuis een eigen plek voor te geven. Dat kan in zijn of haar eigen kamer zijn, of bijvoorbeeld in de huiskamer. Belangrijk is dat je kind zich tijdens het spelen goed kan concentreren, dus niet wordt afgeleid door andere personen, een televisie, radio of anderszins.
  De voorbereiding voor het spelen kan ook van belang zijn: Zorg ervoor dat het instrument goed gestemd is. Jonge kinderen en beginnende leerlingen kunnen nog niet zelf hun gitaar stemmen. Het kan geen kwaad om als ouder in de gaten te houden of de gitaar voldoende zuiver blijft. (Wij helpen je graag bij de instructie hoe een gitaar te stemmen!)
  Let erop dat de gitaar goed wordt verzorgd. Leer je kind om even zijn of haar handen te wassen voordat het gaat spelen. Het speelt fijner en het is ook beter voor het instrument.
 2. Zorg (in overleg met de docent) voor alle middelen.
  - een goede gitaar met hoes
  - gitaarstandaard
  - gitaarsteun
  - lessenaar
  - boeken
  - stemvork
  - eventueel een metronoom, een spiegel, etc..  lees meer
 3. Zorg ervoor dat er iedere dag (liefst op een vaste tijd) kan worden geoefend.
  Maak eventueel een weekrooster waarin vaste tijden voor het spelen worden opgenomen. Als het muziek maken als hekkensluiter van alle activiteiten plaats vindt, dan is het ook het eerste waar ‘geen tijd’ meer voor is. De ontwikkeling staat of valt echter met voldoende en regelmatige (lees: zes dagen in de week een half uur of langer) oefening. Een belangrijk punt hierbij is of het muziek maken wordt gezien als ‘iets leuks erbij voor als er een keer wat tijd over is’ of als een waardevol en belangrijk (en natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk) onderdeel van alle dagelijkse activiteiten.
  De metafoor van de tuin is hier van toepassing: Als je een tuin aanlegt kun je kiezen uit een groot aantal soorten van inrichting en beplanting. Vanaf het bestraten van de ruimte met een smal groen randje eromheen tot en met het realiseren van een tuin vol met struiken, heesters, planten, bloemen, een vijver met pergola, etc. Daarbij vraagt ieder type tuin om een bepaalde soort en hoeveelheid aan aandacht om tot het gewenste resultaat uit te kunnen groeien. Krijgt het deze aandacht niet, dan zal ze niet de mooie tuin worden die je had gewenst, of in het slechtste geval zelfs binnen korte tijd weer verdwenen zijn. Met het leren bespelen van een muziekinstrument is het eigenlijk precies zo. Afhankelijk van de vooraf gestelde doelen zal hier een bepaalde tijd en aandacht aan gegeven moeten worden. Regelmaat en duur zijn daarbij twee belangrijke indicatoren. Dat er dagelijks gespeeld wordt is onder meer belangrijk voor het (spier)geheugen en het mentale contact met de muziek. De duur van de tijd dat er wordt gespeeld is mede bepalend voor de mate van fysieke ‘training’. Als minimum oefening wordt er in algemene zin gedacht aan een half uur per dag.
 4. Geef je kind aandacht, betrokkenheid en waardering.
  Als je als ouder zelf gitaar of een ander instrument speelt, of anderszins zicht hebt op het musiceren en in het bijzonder het bespelen van de gitaar, zul je je kind beter kunnen begeleiden in het oefenproces. Hoe goed ook, noodzakelijk is dit echter niet! Voorop staat oprechte belangstelling en interactie met je kind. Geef je kind aandacht door (zichtbaar) te gaan zitten luisteren, te vragen hoe het gaat, door waardering uit te spreken of positieve kritiek te geven. Mocht je merken dat het gebrek aan bepaalde kennis en/of ervaring hierbij in de weg staat, dan kun je daar (indien mogelijk) iets aan doen door zelf deze leemte in te vullen. Vraag de docent van je kind hierbij eventueel om advies.
 5. Help je kind in het leren oefenen en het organiseren van zijn of haar studie.
  Hier kan op zeer veel wijzen vorm aan worden gegeven. Het is een erg persoonlijke kwestie, omdat ieder kind (en daarmee het soort motivatie en leerdoelen) anders is. Probeer iedere vorm van pressie te vermijden, maar maak wel op een verantwoorde wijze, die het kind goed begrijpt, duidelijk dat gemaakte keuzes leiden tot een bepaalde eigen verantwoordelijkheid. Een bepaalde mate van discipline en doorzettingsvermogen is hierbij onontbeerlijk. Naarmate het kind ouder wordt zal het ook beter in staat zijn om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.
  We zien in de regel dat  naargelang de betrokkenheid van de ouders beter zichtbaar is, het kind ook meer zijn best doet om deze verantwoordelijkheid te nemen. Een vorm van ‘samenwerking’ tussen ouder en kind kan daarbij zeer vruchtbaar zijn.
 6. Zoek naar samenwerking met de docent van je kind.
  Neem (regelmatig) contact op met de docent van je kind om te vragen hoe het gaat met de lessen en de ontwikkeling en welke specifieke (extra) begeleiding eventueel zinvol zou kunnen zijn. Neem ook (telefonisch of via de E-mail) contact op met de docent als er gedurende de week vragen zijn.
 7. Samen musiceren is geweldig!
  Bespeel je zelf een instrument? Stel dan eens voor om samen muziek te gaan maken (erg leuk en zeer stimulerend!). Er is naast de werken voor meerdere gitaren een groot repertoire voor de combinatie van gitaar met zang, fluit, viool, cello, etc…
  Bij ons op school hebben we een uitgebreid repertoire aan stukken voor diverse bezettingen. Wij adviseren je graag in het vinden van geschikte muziek!
 8. Geef eens een gitaar-CD, een DVD of een boek over de gitaar (of muziek in het algemeen) als (verjaardags)cadeau.
  De hiervolgende link verwijst je naar de website van een zaak waar je tal van dergelijke cadeau’s kunt vinden. Klik hier.
 9. Neem je kind mee naar een (gitaar)concert.
  Gitaarconcerten worden er in en om Zwolle helaas niet vaak gegeven. Daar moeten we dan iets verder voor reizen. Maar een goed concert kan een zeer inspirerende ervaring zijn, die zeer stimulerend is voor de motivatie.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.